تبلیغات
مردان خدا (شهدای دارالمومنین کاشان) mardanekhoda.ir - آیت الله خراسانی (ره) در جبهه

مرحوم آیت الله سید اسدالله خراسانی (ره)

رحلت : 18 آبانماه 1389

مزار: مقبره علامه ملامحسن فیض کاشانی (ره)