بســـــم رب الـشـهـداء و صـدیـقـیـن

ســـرود شــــهدای والامقام قـــهرود

از مـــــــا ســـــــــلام و درود بـــــــر

بـر شــــــــــــهدای قــــــــــــــهرود

عـاشــقـم عـاشــقـم عاشــق كـربـلایـم

یـا حسـین یـا حسـین كربلا كن عـطایم

مـصطفی رحـیـمـی عـلی قربـانـیــان

حـسـیـن حبیب زاده شـهـیـدان قهـرمان

دو بـرادر یعــنی دو سـلـیـمـانــی نژاد

بـا حـســیـن راعــی نامـشـان پاینده باد

حـسـیـن نـظـری مـحـمـد خـســـروی

دو شـــــــهـیـد راه تــشــیــع عــلــــوی

مـهـدی صـفـری احـمـد فـرجــی پور

حـســـیـن فـرجـــی عـلـی نـبـئــی پـور

مـهـدی نـویـد و مـنـوچـهـر كـریــمی

گرفتند از خـــدا اجـر و مـزد عـظـیـمـی

نـامـشــــان هـمـیـشـه بلند و جاودانی

عـلـی قـیـومـی بـا حـسـیـن سـلـمـانـــی

جـان دادند به راه حـمایت رهـبـــری

سـهـیـلـی، فـلاحـی، فـتـوت و سـنـجـری

رفتند از خط خون در نزد حـق پنهانی

شـعـبـانـی اكـبـر و سـعـیـد سـلـیـمـانــــی

جانـشـان فـدا شـد‌ در یـاری خـمـیـنـی

ناصر عـبـدی و سـید محـسـن حسـینـی

درود مـــا به دو رزمـنـــــــــده آزاده

سـعـیـد شـعـبـانـی با رضا رحـیـم زاده

مـحـمـد تـراب حـبـیـب زاده فـدا شــد

عـبـاس كـریـمـی مـیـهـمـان كـبـریا شـد

درود مـا بـر آن نـور چـشـم حـزب الله

سـردار لـشـگـر مـحـمـد رســــــول الله

از نام شهادت‌ گردیدند‌ مست‌ و سرخوش

رمضانـعـلی تـپـه با حســیـن د لـخـوش

آواز عـشـقــشـان در بــزم ما افـتــاده

ولـی، مرتـضـائـی، احسان حـبـیـب زاده

جـانشـــان فـدا شـد د‌ر راه د‌یـــن دادار

حســیـن كـیـانـی محمدرضا جـوكــــار

مدال شـــــهادت برایشــــــان ارزانی

سـیـد اسـماعیلی، نبئی، علی رحمـــــانی

می جوشد خونشان دریـاری رهبـری

رضـائـی، صـادقـی بـا احـمـد نـظــــری

مـا جـملـه در راه خـمـیـنـی كـبـیـریــم

می جنگیم می میریم سازش نمی پذیریم

شعر از غلامرضا سازگار


برچسب ها: شهدای قهرود ، شعر شهدا ،

مراجع: سرود شهدای قهرود ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic