ردیف    نام                نام خانوادگی           نام پدر            تاریخ شهادت

1         سیدمحسن     آقامیری                  سیداحمد         61/02/15

2         ماشااله           ابایان                     باقر                 61/03/02

3         صفرعلی         احسن زاده              علی                61/03/03

4         جعفر             اصغری                   علی                61/03/02

5         علی اصغر       امیدی بیدگلی         تقی                61/02/10

6          علی اصغر       باغبانی                   حسن              61/03/05

7         محمود          بدیعی                    حسین علی       61/02/14

8         محمدرضا       بزرگی                    حبیب اله         61/03/03

9         ولی اله          بزمیان                   غلام حسین       61/02/10

10       عباس            بوجارشیرازی           بوجار              61/02/16

11       علی              بوستانکار                رضا                61/02/14

12       ناصر             پنجاهی                  عباس              61/02/16

13       علی              تقی زاده                 محمود            61/02/17

14       غلام رضا        تندر                      یوسف             61/02/20

15       ماشااله           جعفری                   نظام                61/03/02

16        امیرحسین      جعفری طاهری         محمد              61/02/18

17       قربان علی      جلالی                    حسین             61/03/02

18       محمد            جمشیدی قمصری     علی                67/05/22

19       محمدرضا       جوانی                    محمد              61/02/16

20       محسن           چناری                   جواد               61/02/20

21       محمودرضا      چناری                   جواد               61/03/15

22       محمدرضا       چیمه ای                 حسین علی       61/02/16

23       حمیدرضا       حسن زاده               اکبر                61/02/20

24       مرتضی          حق پرست               اسداله             61/03/02

25       رضا              حمامی فینی            سیف اله           61/02/18

26        ابوالفضل         خان علی دوست       عبدالعلی          61/03/02

27       محمد            خسروی قهرودی       عباس              61/02/17

28       احمد             دادار                      حسین             61/03/03

29       علی              رحمانی قهرودی       حسین             61/03/18

30       علی اصغر       رویان                     علی                61/02/20

31       ابوالفضل         زایرامام                  ابوالقاسم          61/03/01

32       محسن           زراعتکار                  حسین             61/03/02

33       حسین           زینلی                    محمد              61/03/02

34       علی              سلیمی مرقی           حسین             61/03/10

35       حسن علی      شجری                   عباس              61/02/18

36        حسین علی     شعبان زاده              جعفر               61/02/17

37       حسن            صدوقی                  ابوالقاسم          61/03/02

38       سیدتقی         طالبی                    سیدمیرزاجان    61/02/18

39       حمیدرضا       طحانی                   حسن              61/03/02

40       احمد             طرقی                    محمود            61/02/20

41       محمد            عباس زاده               حبیب اله         61/02/20

42       علی              عبدالهی                 حبیب             61/02/18

43       محمود          عقاداتی                  عباس              61/02/20

44       غلام رضا        علی زاده                 علی اکبر          61/02/20

45       ماشااله           علی محمدی            قاسم               61/02/17

46        غلام رضا        غفاریان                  اسماعیل           61/03/02

47       علی رضا        غلام رضازاده            ولی اله            61/02/10

48       اصغر             غلامی مقدم             شعبان علی       61/03/01

49       محمود          فدوی                     عباس              61/02/22

50       صالح علی       فلاح                      رضا                61/02/10

51       احسان اله       قاسمیه                   عباس              61/02/19

52       سیدرضا         قاشویی                  سیدابراهیم       61/02/10

53       احمد             قربان علی زاده         علی اکبر          61/02/20

54       سعداله           کرمانی نیا               بخش علی        61/02/12

55       جواد             کریمی                   محمد              61/02/20

56        محمد            کریمیان طاهری       یحیی              61/02/18

57       علی رضا        محلوجی                 ماشااله             61/02/17

58       خلیل            محمودزاده              محمد              61/03/02

59       علی              مصدق                    محمد              61/03/02

60        سیدحسین      مصطفوی                سیدعلی           61/03/03

61        علی              مفیدی                   یداله               61/03/02

62        علی اصغر       منصوری نیک           اکبر                61/ 2/17

63        حسین           میرزایی                  علی اصغر         61/02/16

64        علی محمد      میرزایی                  علی اصغر         61/03/02

65        عباس            نامور                      ابوالقاسم          61/02/16

66        مهدی           نجفی                     علی                61/02/28

67        سیدعلی اکبر  نخلی                     سیدمحمد        61/03/02

68        محمدرضا       نیک بخت               عباس              61/03/02

69        علی محمد      والی                      حسن              61/02/17

70       حمیدرضا       وطنی                    علی اکبر          61/02/17

71       سیدعبداله      هاشمی                   سیدحسین        61/02/20

72       احمد             یوسف پور               عباس              61/03/03


مراجع: سراجنا ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic