خانواده چهار شهیدی کاشان

ردیف نام

نام خانودگی

نام پدر 
1 محسن بارفروش علی محمد
جواد بارفروش علی محمد
علی اصغر بارفروش علی محمد
محمد رضا بارفروش (مظفر) علی محمد

خانواده های سه شهیدی کاشان

پدر و دو فرزند شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت
1 محمود زاهدی محمد پدر
احمد زاهدی محمود فرزند
علی اکبر زاهدی محمود فرزند

سه برادر شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر 
1 محمد باغمیرانی ماشاالله
حسین باغمیرانی ماشاالله
علی اصغر باغمیرانی ماشاالله
2 حسین ترنجی مفرد امرالله
مهدی رضا ترنجی مفرد امرالله
رضا ترنجی مفرد امرالله
3 محمود خاندایی قمصری میرزاآقا
محمد خاندایی قمصری میرزاآقا
احمد خاندایی قمصری میرزاآقا
4 حمید  دقیقی کاشانیان علی
مجید دقیقی کاشانیان علی
مجتبی دقیقی کاشانیان علی
5 منصور  علی مهدی آرانی قلی
حسین علی مهدی آرانی قلی
ناصر علی مهدی آرانی قلی
6 علی محمد میرزایی برزکی علی اصغر
احمد میرزایی برزکی علی اصغر
حسین میرزایی برزکی علی اصغر

خانواده های دو شهیدی کاشان

مادر و فرزند شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت
1 بیگم  مطلوبی زواره عباس مادر
حسن  مطلوبی زواره رضا فرزند

پدر و دختر شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت

1

علی  کلاه چی استاد حسن پدر
طاهره  کلاه چی علی دختر

پدر و پسر شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت
1 رمضانعلی  رحیمی نصرآبادی عباس پدر
عباسعلی  رحیمی نصرآبادی رمضانعلی پسر
2 جواد  یزدانی کاشانی آقاعلی پدر
علیرضا  یزدانی کاشانی جواد پسر

 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات